Info k dovozu

Informace k importu ulovených trofejí do České republiky

  1. pro dovoz trofejí do České republiky je vždy  nutný formulář „Veterinární osvědčení pro EU".  vyplněný místním státním veterinářem
  2. Z afrických zemí nelze dovézt trofej (kůže + lebka + rohy) dříve než projde veterinární karantenou, kůže mohou být dováženy jen vysušené, vyvařená lebka + rohy.  Z jiných zemí (evropská část Ruska, Asie) lze dovážet surové kůže, lebky, rohy i parohy ošetřené způsobem předepsaným nařízením EU ihned jako spoluzavazadlo.
  3. Vezměte sebou formulář "Veterinární osvědčení..."  a předejte ho  majiteli farmy  na které budete ubytováni a který zabezpečuje lov, nebo profesionálnímu lovci, případně jiné odpovědné osobě,  která vás bude doprovázet; ti zařídí vše potřebné s místní taxidermy i veterináři
  4. AFRIKA - Doporučujeme, aby byl lovec seznámen majitelem farmy nebo profi-lovcem s africkou taxidermy, která bude zajišťovat prvotní úpravy a transport jeho trofejí a aby formulář „Veterinární osvědčení pro EU".  předal přímo této firmě . Poté pokud si lovec bude přát, naše firma vyřídí další formality nutné k dovozu trofejí do ČR. Potřebujeme jen souhlas majitele trofejí a kontaktní adresu vybrané africké taxidermy. Následně zajistíme dovoz až na místo určení (do sídla naší firmy).  Obdobně můžete postupovat i v jiných částech světa.
  5. Nařízení a požadavky SVS v závislosti na rozhodnutí EU se den ze dne mění, proto si  vždy dopředu ověřte jaké jsou aktuální podmínky pro dovoz vámi lovené zvěře!