Ptáci

Pokud je reálné nechat zvěř v brzké době po ulovení zamrazit, pak je ideální po ulovení vyvěsit zvěř za klovec (nozdrami v klovci protáhneme izolovaný drátek nebo provázek a zvěř vyvěsíme), po dosažení posmrtné strnulosti, kdy zvěřina vystydne, dát úlovek do mikrotenového sáčku tak aby se neponičilo peří a ocas, vytěsnit ze sáčku vzduch a nechat zamrazit. Před vsunutím do mikrotenu je možné navléci zvěř po směru peří (po hlavě) do silonové ponožky. Elastická ponožka přimáčkne peří k tělu a zaručeně nedojde k jeho poničení.

Pokud není možné pernatou po ulovení nechat zamrazit, nejčastěji po ulovení tetřeva nebo tetřívka v severských zemích Evropské unie, pak je nutné zamezit zapaření a částečně zvěř konzervovat. U střelené zvěře se provede vývrh dutiny břišní a to tak, že vedeme řez od prsní kosti směrem ke kloace ostrým nožem nebo skalpelem (kloaka se nesmí rozříznout celá jen její první polovina). Po otevření vyjmeme vnitřnosti, přitom je nutné dávat pozor na znečištění okolního peří, především bílých per (zamezíme tomu překrytím náchylných míst savým papírem, buničinou atp.). Dutinu vytřeme lihem a vyplníme chvojím. Do klovce vsuneme vatu namočenou v lihu nebo jehličnaté větvičky rovněž namočené v lihu. Zabrání se tak zapaření krku. Barvící rány se ucpou buničinou, aby se zamezilo dalšímu znečištění. Poté zvěř vsuneme do silonové punčochy ( hlavu dáme pod letku) a může se transportovat.

Problematický je dovoz ptáků z neunijních zemí. Dle nařízení EU a vyjádření SVS ČR je možný buď dovoz trofejí podrobených úplnému taxidermickému ošetření zajišťujícímu jejich uchování při teplotách prostředí nebo dovoz kostí (viz certifikát  „Veterinární osvědčení pro EU". )  V certifikátu předepsaná ošetření kůží však platí pro kůže kopytníků, tzn. co se týká dovozu peří a jeho částí, dovoz nezpracovaného peří je zakázán. Zpracované peří a jeho části si může cestující přivézt k soukromému užití, nebo pokud bude taková zásilka zaslána na letecký nákladní list, musí ji doprovázet obchodní doklad uvádějící, že peří a jeho části byly ošetřeny proudem páry nebo jinou metodou zajišťující zneškodnění patogenních původců. Jinými slovy - Vámi ulovený tetřev či tetřívek musí být stažený  (vezete jen kůži a peří) a musí jo doprovázet Veterinární osvědčení pro EU vyplněné  státním veterinářem dané země kde jste lovili + obchodní doklad o ošetření trofeje (viz výše). Jak  postupovat při stahování ptáků vidíte v přiložené fotogalerii.